CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người truy cập trang web này. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật này để hiểu cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã ủy quyền – khi cần thiết và phù hợp – việc tiết lộ như được nêu trong chính sách này.

Chính sách bảo mật này nêu chi tiết các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến đòi hỏi rất nhiều sự tin tưởng từ phía bạn. Chúng tôi rất coi trọng sự tin tưởng này và đặt ưu tiên cao vào việc đảm bảo sự an toàn và bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn nhập vào trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định bạn là một cá nhân hoặc liên hệ trực tiếp với bạn (“thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email, v.v. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác như địa chỉ IP của bạn, thông tin xác định thiết bị của bạn.

Một trong những mục đích của trang web của chúng tôi là cho bạn biết chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tư vấn tốt hơn cho bạn, cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Tư vấn giải pháp và dịch vụ bạn cần
  • Đáp ứng yêu cầu của bạn mà bạn gửi
  • Tạo các dịch vụ và giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu của bạn
  • Giải quyết vấn đề

Để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email info@auryvietnam.com. Chúng tôi sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.

Ngoại trừ những nội dung đã trình bày trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi chúng tôi có quyền hợp pháp hoặc bắt buộc phải làm như vậy (ví dụ: khi quy trình pháp lý bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy hoặc phục vụ mục đích của công tác phòng chống gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của chúng tôi và của người dùng/khách hàng hoặc cá nhân khác của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán lại dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên chính sách về quyền riêng tư này và cách mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi quan trọng đó. Chính sách này đã được chỉnh sửa lần cuối vào 30/8/2021

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: info@auryvietnam.com