Bạn cần bao nhiêu con da để bọc các loại nội thất?

Đó là một câu hỏi mà nhiều khách hàng của AURY Việt Nam luôn đặt ra. Dưới đây là một số khuyến nghị của AURY về cách tính toán số lượng da mà bạn sẽ cần để hoàn thành sản phẩm.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với AURY Việt Nam để xem mẫu.

Dựa trên kích thước của 1 con da, dao động từ 50 – 55 square feet

Bảng chuyển đổi đơn vị đo da

 

1 m² = 10,764 sq.ft.
1sq.ft = 0,093 m²
1sq.ft = 30 x 30 cm²

 

LOẠI NỘI THẤT

TIGHT

LOOSE

TUFTED

Desk Chair 3 yds. 54 sq. ft.
Ottoman 5 yds. 90 sq. ft.
Bench 3 yds. 54 sq. ft.
Chair 3 yds. 54 sq. ft.
Dining Room Chair 4 yds. 72 sq. ft.
Headboard 3 yds. 54 sq. ft.
Sofa 15 yds. 277 sq. ft. 18 yds. 333 sq. ft. 19 yds. 351.5 sq. ft.
Love Seat 12 yds. 222 sq. ft. 13 yds. 240.5 sq. ft. 13 yds. 240.5 sq. ft.
Wing Chair 8 yds. 144 sq. ft.
Arm Chair 8 yds. 144 sq. ft. 9 yds 162 sq. ft. 10 yds. 180 sq. ft.
Chaise 12 yds. 222 sq. ft.